Fackförbund i Sverige

Fackförbund

Varför, vilket, hur ska man välja?

Fackförbund i Sverige

De tre största fackförbunden i Sverige är Unionen, Kommunal och IF Metall. Förutom dessa tre jättar finns det många flera såsom ST, Civilekonomerna, Akavia, Sveriges Ingenjörer med mera. Nästan varje yrke har ett eget fackförbund de kan välja idag, vare sig du säljer hoodies med tryck eller arbetar som läkare.  

De flesta fackförbund i Sverige är medlemmar i någon av de tre största fackliga centralorganisationerna;  TCO (tjänstemännens centralorganisation), Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) samt LO (landsorganisationen i Sverige).

Det finns några fristående fackförbund, Ledarna, Svenska hamnarbetarförbundet och Brandmännens riskförbund. 

Varför fackförbund?

De flesta kommer inte att behöva någon hjälp från sitt fackförbund under hela sitt yrkesverksamma liv. Skulle du däremot hamna i en tvist med din arbetsgivare så kan det var en trygghet att kunna vända dig till ditt fackförbund. Dessa kan då stötta dig och informera din arbetsgivare om vilka regler och lagar som finns i Sverige. Arbetar du för ett företag som inte har sitt säte i Sverige så kan detta komma till hands ibland för mindre saker såsom exempelvis vad som gäller vid föräldraledighet då reglerna i andra länder skiljer sig från de i Sverige och det kan då komma att uppstå meningsskiljaktigheter mellan dig och din arbetsgivare. 

 

De flesta som är medlemmar i ett fackförbund är det för att vara med i deras a-kassa. Detta innebär att om du blir arbetslös så har du a-kassa som du kan få under tiden du hittar ett nytt arbete. Detta är såklart även något som utnyttjas i olika grader och en del som aldrig behövt det alls. Man vet dock aldrig om det kommer en dag när din tjänst försvinner och det sedan är ett sämre läge på arbetsmarknaden för att hitta en ny tjänst. Att vara med i en a-kassa är en extra trygghet för framtiden. Det är extra viktigt att gå med när man är ung och inte har så mycket arbetslivserfarenhet och kanske arbetar på mindre säkra tjänster.